jeudi 26 juillet 2018

26 July AWESTA 24 Minuteشیخ علی تهرانی داماد خامنه ای چگونه و کی و به چه ترتیبی فرمان کشتن رهبران رژیم را صادر کرد؟

https://youtu.be/KNNcnFWG3Cs

دکتر یدالله قزوینی  معروف به دکتر حسن عباسی فرمان کشتن و اعدام انقلابی سران سه قوه رژیم را صتدر کرد پیش از این فرما ترور رفسنجانی را نیز داده بود

جشن زایش ایریانا لیلا پهلوی و سخنان محمدرضاشاه درباره پدرش رضا شاه و متن کامل سخنان تند دکتر حسن عباسی درباره کشتن سران رزیم  و سخنان خامنه ای در تضاد با هارت و پورت یدالله قزوینی که در دفاع از رهبری خود رهبری ضد او حرف میزند

کل این برنامه را ببینید

و برای دیدن یک میلیون برگ تلاشهای سیاوش اوستا به اوپینیون دات پی ام بروید

http://opinion.pmبا یک کلیک روی اوپینیون دات پی ام کلیه ی تلاشهای 40 ساله سیاوش اوستارا به چهار زبان که شامل 129 جلد کتاب صدها مقاله و هزاران برنامه رادیو و تلویزیونی میشود را ببینید و بدیگران بشناسانید

samedi 21 juillet 2018

دکتر یدالله قزوینی معروف به حسن عباسی و سخنان تندش علیه رهبران نظام و حک...دکتر حسن عباسی(یدالله قزوینی) پاسدار سردار و تئوریسین دکترین اندیشکده رژیم فاتحه کل نظام را خوانده و همه را فاسد و دزد و جاسوس و دروغگو و خائن خوانده و گفت طرف وزیر اطلاعات شده تا ننه بزرگش فاطمه زهرا در کار امنیت و اطلاعات در قرن دیجیتال و و و کمکش کنه

سیاوش اوستا چندی پیش در پاسخ به پرسش مهربان یاری تاکید کرده بود که این رزیم اصلاح پذیر نبوده و هیچ امکان رفراندوم و تغییر قانون اساسی میسر نیست الا یک انقلاب نظامی مردمی که گردن این نوکران استعمار که میهن را کویر ساخته اند را بزند و و :

vendredi 20 juillet 2018

هشدار شاهزاده دررابطه با ماموران بزک شده در دفاع کاذب از سلطنت

برای صدمین بار شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با توطئه و تبانی های نظام اسلامی که از افراد معلوم الحال بعنوان سلطنت طلب و در ضدیت با افکار و اندیشه های دموکراتیک رضاپهلوی در جولان هستند و زیر نام ایشان و با نهادن عکس ایشان و پادشاهان پهلوی و یا انداختن عکسی با ایشان در ضدیت اهدافش و در راه خدمت به ارگانهای اطلاعاتی فعال هستند هشدار داد رژیم اسلامی از زنان تن فروشی که بازداشت میکند و یا مامدران بسیج و حراست خود و یا افرادی که بین ایران و خارج در تردد هستند میخواهد تا با گریدن نامهای آریایی و کت و شلوار و کراوات و آرایشهایی آنچنانی با حضور در رسانه های رسمی و یا مجازی با تابلو سلطنت طلبی با شاهزاده و افکار مردم گرایش مخالفت و با فحاشی و هتاکی به شخصیتها چهره ایشان را خراب کنند وی در این ویدیو برای صدمین بار تئضیح میدهد که جز خودش کسی دیگر سخنگو و و کیل مدافع او نیست

vendredi 13 juillet 2018

دعوت از استاد سیاوش اوستا برای سخنرانی و انجام پیمان پیوند زناشویی بسبک آریایی

سخنرانی های استاد سیاوش اوستا پاسخور زرتشت جهانی در نکو داشت و مراسم یادبود مهربان یاران
توجه داشته باشید که در نگاه استاد سیاوش اوستا اوستایی و زرتشتی دین نیست بلکه فلسفه و دستور زندگی نیک و پاک است برای پاک اندیشی و پاک و نیک 
گفتاری و پاک و نیک کرداری
تاکنون استاد سیاوش اوستا صدها آیین عروسی بسبک آریایی در سراسر جهان برگزار کرده است که نمونه هایی را میتوانید در فریاد دات نت ببینید
www.Faryad.Net 

مهربان یاران شما از هر دین و آیینی که هستید آیین و مراسم پیوند زناشویی و عروسی و آیین های نکوداشت و بزرگداشت و
گرامیداشت عزیزان خود  را در سراسر جهان با حضور استاد سیاوش اوستا و سخنان زیبا و دلنشین ایشان برگزار کنید

تلفن پیوند و تلگرام و واتساپ: 
+336 87 81 61 44
Les conférences du Professeur سیاوش اوستا Siyavash Awesta David Abbasi dans le monde

Notez qu'aux yeux de Maître David Abbasi, Siavash Avesta, Zoroastrienne n'est pas une religion, mais la philosophie et le commandement d'une vie bonne et propre pour purifier et nettoyer, et une bonne Pansé, parole et de bonnes actions.
سخنرانی استاد سیاوش اوستا پاسخور زرتشت جهانی در یادبود دکتر علیرضا پهلوی شاهزاده شهید
Conférence du Professeur Siavash Avesta سیاوش اوستا David Abbasi Leader  Monde Zoroastre à la mémoire du Dr. Alireza Pahlavi Prince Shahid
سخنرانی استاد سیاوش اوستا پاسخور زرتشت جهانی در یادبود استاد پرویز اصفهانی سردبیر نیمروز
Conférence du Professeur Siavash Avesta سیاوش اوستا David Abbasi Leader  Monde Zoroastre à la mémoire du Parviz Esfahania

نمونه ای از پیوند خویشاوندی بسبک آریایی با استاد سیاوش اوستاسخنرانی استاد سیاوش اوستا پاسخور زرتشت جهانی در یادبود دکتر لیلا پهلوی شاهزاده شهید
Conférence du Professeur Siavash Avesta سیاوش اوستا David Abbasi Leader  Monde Zoroastre à la mémoire du Dr. Leila Pahlaviسخنرانی خانم آذر پژوهش و استاد سیاوش اوستا در نکو داشت و بدرود با مهربانو عصمت برومند پاریس
نمونه ای از عروسی بسبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا


آیین بدرود با پرنسس لیلا پهلوی در سوک ژاندارک ایران برنامه ای به مدیریت استاد سیاوش اوستا

آیین بدرود با کاظم معین زاده در پرلاشز پاریس
 آیین بدرود با عباس صرافیان کلن آلمان
آیین بدرود با پرنسس ثریا اسفندیاری همسر محمد رضاشاه پهلوی شاه بانوی اندوهگین

 آیین بزرگداشت سردار یزرگ خردگرایی میهن آریایی دکتر کوروش آریا منش در ونکوور کانادابخش دوم آیین بزرگداشت خورشید روشنگری دکتر کوروش آریا منش رضا مظلومان
آیین نکو داشت دکتر کوروش آریا منش در پاریس بهمدیریت آستاد سیاوش اوستا با شجاع الدین شفا و نصر احمدی و خانک عشقی و سیاوش بشیری  و  خسرو خزایی و آله دالفک

یادبود بازرگان در پاریس


بدرود با استاد امان منطقی در پاریس
بدرود با بانو رخشنده گوورانچی

بخشی از سخنرانس استاد سیاوش اوستا در بارگاه محمد رضا شاه پهلوی در قاهره
David Abbasi au Caire pour Mohammad Reza Shah
سخنرانی سیاوش اوستا بیاد و نکو داشت رضا شاه بزرگ

سخنرانی سیاوش اوستا در سالگرد درگذشت فرهیخته میهن دوست عباس صرافیان در شهر کلن آلمان